قیر 10/20

قیر 10/20 قیری است که از طریق هوادهی بر روی وکیوم باتوم ( ماده اولیه تولید قیر که از ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های نفت گرفته می شود) در واحدهای قیرسازی بدست می آید و درجه نفوذ پذیری(تعیین مقدار سفتی قیر) آن بین 10 تا 20 می باشد. عمده ترین کاربرد متداول قیر 10/20 در مناطق گرمسیری استوایی و عایق کاری، صداگیری و ضربه گیری می باشد.

bitumen 60-70-bitumen 60/70