قیر 40/50

این نوع از قیر که مناسب ساخت پیاده رو ها و آسفالت در مناطق گرمسیری مانند کمربند های استوایی در برزیل یا حتی جنوب کشور عزیزمان ایران است؛ باید در زمان خرید قیر در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه قیر 40/50 در هوای گرم دارای پایداری بالایی می باشد جهت اصلاح یا ساخت جاده ها و معابر پیاده رو در مناطق گرمسیری که میانگین دمای هوا بالا است مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. همچنین تطبیق پذیری این محصول به منظور استفاده در آسفالت میکس گرم نیز باعث شده تا میزان تقاضای این محصول  و مبادرت به خرید در کشور های طرف قرارداد در صدر جدول صادرات با عنوان قیر صادراتی محصولات قیری شرکت سپاهان قیر جی قرار گیرد.