قیر 80/100

قیر80/100 نوع دیگری از قیر های نفوذی می باشد این قیر که مورد مصرف آن بیشتر در مخلوط آسفالت گرم و روکش جاده با خاصیت ترموپلاستیک هستند. این نوع قیر که از طریق انجام فرایند هوادهی به وکیوم باتوم بدست می آید. دارای درجه نفوذ 80 الی 100 می باشد.

خاصیت ترموپلاستیک باعث می شود که در دمای بالا روان گری یا ویسکوزیته قیر کاهش یابد و در دمای پایین روانگری آن افزایش یابد.

محبوب ترین و پرمصرف ترین نوع قیر برای تهیه روکش جاده ها و راه ها نوع 80/100 می باشد.

تنوع در نحوه بسته بندی (شامل بشکه فلزی صادراتی، در قالب فلکسی و بسته بندی روی پالت). مظروف سازی قیر 80/100 و همچنین بسته بندی قیر 80/100 دو موضوع مهم و موثر در موفقیت قیر صادراتی این شرکت از نظر مدیران و موسسان آن بوده است.