VG 10

قیر VG 10 به نوعی از قیر های پالایشگاهی گفته می شود بر اساس آزمایش گران روی (یا ویسکوزیته Viscosity ) به معنی این است:

 

نفوذ یک سوزن استاندارد با شکل معین بر حسب میلی متر تحت اثر باری معادل 100 گرم در مدت 5 ثانیه در قیری که در دمای 25 درجه سانتی گراد صورت می گیرد. عدد به دست آمده قابلیت نفوذ پذیری قیر را مشخص می کند.

 

موارد مصرف قیر VG 10 شامل اسپری کردن بر روی سطوح ، و در صنایع راه سازی جایگزین مناسبی برای قیر های نفوذی به طور مثال قیر 80/100 که درجه نفوذ پذیری آن همانطور که در قیر چیست و گرانروی (Viscosity) مطالعه کردید 80 الی 100 می باشد. اینکه قیر VG 10 در تولید امولسیون قیر و برخی محصولات قیری اصلاح شده کاربرد دارد اهمیت خرید قیر VG 10 را دو چندان کرده است.