قیرVG30

قیر VG 30 چیست؟ نوعی دیگر از قیر های پالایشگاهی که از نوع قیر وکیوم تولید شده توسط هوادهی است قیر VG 30 می باشد.  خرید قیر از این نوع به منظور استفاده از آن در پروژه های پیاده رو های فوق سنگین قیری یا پروژه های عمرانی / راه سازی که باید بار ترافیکی سنگین و بسیار زیادی را تحمل کنند.

فارق از صنایع راه سازی، از قیر VG 30 در عایق کاری، ساختمان سازی و همچنین تولید قیر مایع نیز استفاده می شود.

قیر VG 30 بر اساس دسته بندی آب و هوایی، قیر مناسب مناطقی آب و هوایی معتدل است. انتخاب قیر بر اساس موقعیت جغرافیایی و دما محل مورد استفاده تاثیری مهم در طول عمر و سلامت پروژه و همچنین مدت اثر گذاری دارد. حال آنکه آسفالت پیاده رو باشد یا عایق کاری ساختمانی و سطحی و یا مواردی دیگر.

با توجه به تفاوت قیمت قیر، قیر VG 30 بهترین جایگزین استانداردی است که می توان به جای قیر 60/70 از آن استفاده کرد.