قیر VG40

قیر VG40 به گریدی از قیرهای پالایشگاهی گفته می شود که از هوادهی وکیوم باتوم برج تقطیر به دست آمده و بر اساس ویسکوزیته (گران روی) آنها تقسیم می شوند. قیر VG40 در مناطق تحت فشار شدید مانند چهارراه ها، نزدیک عوارضی ها و پارکینگ کامیونها به جای قیر قدیمی با درجه نفوذپذیری 30/40 استفاده می شود. با توجه به ویسکوزیته بالای این نوع قیر، قیر سفت مخلوط می تواند به منظور بهبود مقاومت کششی و دیگر مشکلات مرتبط با درجه حرارت بالاتر و بارهای ترافیکی سنگین تولید شود. قیر VG40 جزء قیرهای صادراتی شرکت سپاهان قیر جی بوده و به مقدار زیادی به کشورهای دیگر صادر می گردد. قیر صادراتی VG40 شرکت سپاهان قیر جی از بزرگترین و معتبرترین پالایشگاه های ایران تأمین می شود. شرکت سپاهان قیر جی با توجه به انتخاب مشتری خود قادر به عرضه گرید قیر VG40 در بسته بندی های متفاوت از جمله بشکه های صادراتی استاندارد 160 کیلوگرم، بشکه صادراتی استاندارد 190 کیلوگرم، بشکه صادراتی استاندارد 210 کیلوگرم و بشکه صادراتی استاندارد 240 کیلوگرم و نیز بسته بندی در قالب های فلکسی در حجم های بالا و بسته بندی بر روی پالت و هم چنین قیر فله ای می باشد. شرکت سپاهان قیر جی با مظروف سازی قیر VG40، بسته بندی قیر VG40 و صادرات قیر VG40 به بیش از 40 کشور توانسته گام بلندی در مطرح کردن قیر مرغوب VG40 ایرانی بردارد.

bitumen 60-70-bitumen 60/70